Lasteaiakoha kuutasu on 475 € lapse kohta.

Kogu maksumus Lapsevanema osalus
Tallinn Maardu Rae vald
485 € 289 € 325 € 99 €

Toidupäeva maksumus on 3,80 eurot.

LAPSE KOHANEMINE/ POOLE PÄEVA HIND (8.00-12.00): 390 euro

1 tund- 7€ (min.3 tundi)

Sellest hüvitab lapsevanemale:

 • Tallinna linna lastehoiutoetus on 2020 aastal  196 € kuus.
 • Viimsi vald 360 € kuus
 • Rae vald 386 € kuu
 • Harku vald 200 € kuus
 • Kiili vald 300 € kuus
 • Jõelähtme vald 192 € kuus

Kohamaks on maks ning garanteerib lapsele koha lastehoius. Söögiraha makstakse päevade eest, millal laps viibis lastehoius. Arve summa sõltub otseselt sellest, mitu päeva kuus viibis laps lastehoius.

Toetuste kohta saab rohkem infot:

Maardu: https://maardu.kovtp.ee/documents/820601/956755/Lapsehoiutoetus_2016.pdf/778b8d1c-a0fb-4e28-b0c4-71a336b2f853

Tallinn: http://www.tallinn.ee/rus/Teenus-Vozmeschenie-rashodov-po-uhodu-za-rebenkom

Jõelähtme http://joelahtme.kovtp.ee/lapsehoiuteenuse-toetus

Harku: www.harku.ee

Rae: https://www.riigiteataja.ee/akt/422032016030?leiaKehtiv

Saue: http://sauevald.ee/eralasteaiad-ja-lastehoiuteenust-pakkuvad-asutused

Kiili: http://www.kiilivald.ee/eeskirjad-ja-korrad

Viimsi: http://www.viimsivald.ee/perekonna-sissetulekust-mittesoltuvad-viimsi-valla-eelarvelised-toetused

Mida tuleb teha et kompensatsiooni saada?

Tuleb ära täita taotlus ja saab teha sissekirjutuse järgse linnaosavalitsuse või kohaliku omavalitsuse.

Võtke kaasa: 

 • Ecoplanet lastehoiu arve
 • Maksmist kinnitatav document.
 • Isikuttõendav document
 • Lapse sünnitunistus
 • Oma arvelduskonto number pangas.
 • Raha kantakse üle teie pangaarvele tavaliselt 1-2 nädala jooksul.

Broneerimiseks helistage telefonil:  55661337

või saatke e-mail:  info@ecolastehoid.ee